พิธีบวงสรวง “ท้าวเวสสุวรรณ”

โดย | กิจกรรม

ฤกษ์ดี เนื่องในวันมหาสงกรานต์
บอส พร้อมด้วย “ครอบครัว ออร่า ริช”
ร่วมสร้าง และเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องบวงสรวง
พิธีบวงสรวง “ท้าวเวสสุวรรณ”
ณ วัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม
โดย พระครูภาวนาชยานุสิฐ วิ.
พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปญฺโญ
เป็นประธานในพิธีบวงสรวง
✨ ขอท้าวเวสสุวรรณ โปรดประทานพรให้
“ครอบครัว ออร่า ริช” ทุกคน ประสบแต่
สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง
ปราศจากภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวง
ตลอดไปด้วยเทอญ
aurarich facebook aurarich Line