❖ มูลนิธิ ออร่า ริช (ประเทศไทย) ❖

โดย | กิจกรรม

❖ มูลนิธิ ออร่า ริช (ประเทศไทย) ❖
???? ???? (????????) ??????????
ได้รับการประกาศจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
ถูกต้องตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
เรียบร้อยแล้ว เลขทะเบียน ขก 20/2565
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0993000474902
.
บอสตั้งปณิธานในชีวิตว่า
“เราจะต้องทำงานเพื่อส่วนรวม เพื่อสังคม
เพื่อประเทศ โดยมุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคม”
บอสวัช บอสยุ้ย จึงได้ก่อตั้ง
มูลนิธิ “ออร่า ริช (ประเทศไทย)”
ขึ้นอย่างเป็นทางการ สำหรับสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมการบริจาค การทำบุญ
จิตอาสา รวมไปถึงการร่วมปฏิบัติ
ตามแนวทางของกิจกรรมโครงการ
ช่วยเหลือสังคม ที่ต้องการความช่วยเหลือ
และการสนับสนุนจาก “ออร่า ริช”

.
ดังนั้นทุกๆ การสั่งซื้อสินค้า
ภายใต้แบรนด์ “ออร่า ริช” ทุกรายการ
เหมือนได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุน
ที่แบ่งปันกลับคืนสู่สังคมร่วมกัน

aurarich facebook aurarich Line