ผ่านการประเมินตนเอง สถานประกอบกิจการ ที่มีระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดี

โดย | กิจกรรม

“ยกระดับมาตรฐานการบริหาร
ด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อองค์กร
ก้าวไปอย่างยั่งยืน”
.
? บอสวัช บอสยุ้ย เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตร
จาก คุณเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เนื่องใน บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ผ่านการประเมินตนเอง สถานประกอบกิจการ
ที่มีระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดี
ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น.
กิจกรรมจัดขึ้นโดย สำนักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน จังหวัดขอนแก่น
◈ บอสตระหนัก และให้ความสำคัญกับมนุษยชน
รวมถึงสวัสดิการที่ดีของพนักงาน จึงเข้าร่วม
โครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
ของ “ออร่า ริช” ให้ได้ตามข้อกำหนด
มาตรฐานแรงงานไทย
aurarich facebook aurarich Line