ร่วมทำบุญโรงเรียนบัวแดง

โดย | กิจกรรม

“การศึกษาเพื่ออนาคต คือ
การศึกษาที่อยู่กับปัจจุบัน”
.
? บอสวัช บอสยุ้ย ได้ร่วมทำบุญโรงเรียน
และพิธี​รับขวัญนักเรียนทุกคนเข้าสู่รั้ว
โรงเรียนบัวแดง ในปีการศึกษา 2565 นี้
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
.
? โรงเรียนบัวแดง Red Lotus School
โดย กลุ่มจัดตั้งโรงเรียนบัวแดง
.
เป็นอีกหนึ่งโครงการที่บอสเข้าร่วมกลุ่มด้วย
เมื่อบอสทราบข่าวว่ามีการสร้างกลุ่มจัดตั้ง
โรงเรียนบัวแดง ซึ่งเป็นโรงเรียนทางเลือก
แนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf)
ในจังหวัดขอนแก่น หลักสูตรการเรียน การสอน
.
แนวทางมนุษยปรัชญา การศึกษามุ่งเน้น
ที่การพัฒนาปัจจุบันขณะของเด็ก
ถือเป็นการศึกษาแห่งอนาคตที่แท้จริง
บอสจึงเข้าร่วมกลุ่มทันที เพื่อร่วมสร้าง
สังคมคุณภาพของลูกหลานชาวจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งจะเติบโตไปเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ
อย่างเป็นสากล และสง่างามในอนาคต ✨
aurarich facebook aurarich Line