สนับสนุน แอลกอฮอล์ เจล

โดย | กิจกรรม

? บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด ?
? สนับสนุน แอลกอฮอล์ เจล ให้กับ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
ฝ่ายอนุบาล, ฝ่ายประถมศึกษา, และ ฝ่ายมัธยมศึกษา
ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
? เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
และการดูแลสุขภาพร่างกายของคณะครูอาจารย์
รวมทั้งนักเรียนต้อนรับการเปิดเทอมนี้
aurarich facebook aurarich Line